ul. Kościuszki 51B/8, 50-011 Wrocław, Tel. 71 735 16 31
REGULAMIN

Regulamin dla Gości Apartamentów Aravel:

1. Postanowienia ogólne
Regulamin określa warunki rezerwacji i zakupu usług noclegowych oferowanych przez Aravel. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu.

2. Usługa noclegowa
Umowa zawarta pomiędzy Aravel a Gościem obejmuje wyłącznie usługę noclegową oraz usługę sprzątania apartamentu.

Wszystkie apartamenty są umeblowane i wyposażone w sprzęt RTV i AGD. W każdym apartamencie do dyspozycji Gościa jest bezprzewodowy Internet, pościel i ręczniki hotelowe.

Sprzątanie apartamentu wraz z wymianą pościeli i ręczników odbywa się co 7 dni i po każdym wyjeździe Gościa.

Cena usługi noclegowej zawiera opłaty za wszystkie media (prąd, woda, ogrzewanie, Internet).

3. Rezerwacja i płatność
Rezerwacji można dokonać za pośrednictwem panelu rezerwacyjnego na stronie www.aravel.pl, telefonicznie lub mailowo, kontaktując się z Aravel. W celu potwierdzenia rezerwacji należy wpłacić zaliczkę w wysokości 30% wartości rezerwacji na konto bankowe Aravel w ciągu 24 godzin od dokonania rezerwacji.
Każda rezerwacja dokonywana w Aravel na okres do 30 dni jest rezerwacją gwarantowaną i może być anulowana bezkosztowo najpóźniej 7 dni przed przyjazdem. Po dokonaniu anulacji mailowo, zaliczka jest zwracana na konto bankowe Gościa. 

Wynajem apartamentu na okres dłuższy niż 30 dni wiąże się z zawarciem umowy najmu na warunkach ustalonych przez obie strony.

Aravel zastrzega sobie prawo do pobierania bezzwrotnej zaliczki w wysokości 100% wartości rezerwacji w wybranych okresach, rezerwacja ta nie podlega anulacji. O okresach tych Gość jest zawsze informowany w momencie dokonywania rezerwacji.

Opłaty za pobyt Gość dokonuje najpóźniej w momencie przekazania kluczy do apartamentu.

Rezerwacja rozpoczęta nie może zostać skrócona. W przypadku wyjazdu Gościa wcześniej, niż w przed końcem terminu pobytu, zależność za niewykorzystany pobyt nie jest zwracana.

4. Rezerwacja Last Minute

Oferta Last Minute to -15% od obowiązującej w danym dniu ceny. Oferta dotyczy rezerwacji dokonanych w dniu przyjazdu, dla maksymalnie dwóch pierwszych nocy pobytu.

5. Doba hotelowa
Doba hotelowa trwa od godziny 14:00 dnia przyjazdu Gościa, do godziny 12:00 dnia wyjazdu.

6. Meldowanie i odbiór kluczy
Każdy Gość Aravel zobligowany jest do przedstwawienia dokumentu potwierdzającego tożsamość w momencie zameldowania. Klucze przekazywane są Gościom w apartamencie po uprzednim zameldowaniu Gościa.

Wszyscy Goście proszeni są o potwierdzenie telefoniczne przyjazdu do apartamentu minimum 2 godziny przed przybyciem.

W przypadku zgubienia kluczy do apartamentu Goście zobowiązani są do uiszczenia opłaty w wysokości 300,00 zł, w przypadku zgubienia pilota do garażu podziemnego opłata wynosi 150,00 zł.

Aravel zastrzega sobie prawo do pobrania od Gości kaucji za apartament w wysokości 500,00 zł, która będzie zwrócona w dniu wyjazdu, jeśli apartament zostanie zwrócony w stanie wolnym od zniszczeń oraz nie zostanie naruszony żaden z punktów regulaminu.

7. Odpowiedzialność za apartament
W apartamencie obowiązuje zakaz urządzania imprez. Goście zobowiązani są do utrzymywania apartamentu w stanie zastanym.
W przypadku wyrządzenia szkody w apartamencie Goście zobowiązani są do zapłaty odszkodowania w pełni pokrywającego wartość poniesionych strat, gotówką, najpóźniej w dniu wyjazdu.
Podczas każdego wyjścia z obiektu Goście zobowiązani są do zamknięcia wszystkich okien oraz drzwi wejściowych do apartamentu

 

8. Osoby trzecie

W apartamencie po godzinie 22 mogą przebywać wyłącznie osoby zgłoszone jako korzystające z noclegu w Aravel. Pozostałe osoby zobligowane są do opuszczenia apartamentu po godzinie 22. W przypadku przebywania w apartamencie po godzinie 22 osób trzecich, Aravel ma prawo nałożyć na osobę wynajmującą dodatkową opłatę w wysokości minimum 40,00 zł/osoba/doba lub zerwać umowę świadczenia usług noclegowych bez zwracania należności za niewykorzystany pobyt.

 

9. Cisza nocna

W apartamencie obowiązuje zakaz urządzania hucznych imprez i zakłócania ciszy nocnej. Do osób zakłócających ciszę nocną każdorazowo wezwana zostanie Policja. Kara za zakłócanie ciszy nocnej, poza mandatem wystawionym przez funkcjonariusza Policji, wynosi 500,00 zł.

 

10. Palenie tytoniu
W apartamencie obowiązuje zakaz palenia tytoniu. Kara za palenie tytoniu wynosi 500,00 zł.

11. Zmiana cen
Aravel zastrzega sobie prawo do zmiany cen w wybranych okresach.

12. Dzieci
Pobyt dla dzieci do lat 7 jest bezpłatny, pod warunkiem, że śpią z rodzicami w jednym łóżku.

13. Zwierzęta domowe
Zwierzęta nie są akceptowane. Jeżeli wbrew zakazowi w apartamencie przebywać będą zwierzęta, Aravel ma prawo zerwać umowę świadczenia usług noclegowych bez zwracania należności za niewykorzystany pobyt.

14. Zjawiska mające charakter siły wyższej
W przypadku wystąpienia zjawisk mających charakter siły wyższej, awarii uniemożliwiającej użytkowanie zarezerwowanego przez Gościa apartamentu, Aravel rezewuje sobie prawo do zaproponowania innego apartamentu w tym samych standardzie.

W przypadku, gdy bezpieczeństwo Gościa  jest zagrożone z przyczyn niezależnych od Aravel, Aravel ma prawo do odstąpienia od wykonania umowy. Kwota wpłacona przez Gościa podlega natychmiastowemu zwrotowi, z potrąceniem kwoty należnej za usługi już wyświadczone

15. Awarie
Aravel zobowiązuje się do bezzwłocznego usunięcia wszelkich usterek powstałych w apartamencie.

16. Dane osobowe
Dane osobowe Gości są wykorzystywane i przetwarzane wyłącznie w celu realizacji rezerwacji.

17. Rozstrzyganie sporów
Prawem właściwym dla sporów pomiędzy właścicielem a klientem jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Aravel.